Dlaczego warto zatrudniać pięćdziesiątki?

Dojrzałość jest w cenie. Między innymi dlatego, że nie da się jej zastąpić

272

Panuje powszechne przekonanie, że osoby dojrzałe w konkurencji z młodymi na rynku pracy nie mają szans. Nie ma ono merytorycznych przesłanek, działa jednak na zasadzie „samospełniającego się proroctwa”.

Tekst: Milena Janiec, zdjęcia: Unsplash

Pracodawcy uważają, że starsi nie nadążają „za postępem” i ich kwalifikacje zawodowe są niewystarczające. Sami zainteresowani zaś twierdzą, iż „w tym wieku” nie warto się uczyć. Pora obalić narosłe wokół tej sprawy mity!
Pracodawco! Czy wiesz, że zatrudnienie osoby 50 plus to przede wszystkim korzyści?

Przegrani na starcie, gdyż wolniej się uczą

Rzeczywiście, wiedzę przyswajamy w młodym wieku. Dobrze widać to choćby po nauce języków obcych. Jednak to, co oferujemy sobą na rynku pracy wynika nie tylko z tego, co mamy w głowie. Kluczowe jest tego wykorzystanie. I tu starsi mają nad młodymi niebywałą przewagę. Stoją za nimi lata doświadczeń w życiu zawodowym, ale i prywatnym. Mowa tu nie tylko o kompetencjach (ale tak! – osoby starsze, „czynne zawodowo”, to najczęściej osoby kompetentne!). Doświadczenie 50 lat życia pozwoliło sprawdzić na własnej skórze, co jest prawdziwą wartością. Dojrzałość pozwala dostrzegać pryncypia i być im wiernym. Starszym ludziom ponadto bardziej zależy na stabilnym miejscu pracy, niż pięciu się po szczeblach kariery. Są zatem najczęściej pracownikami rzetelnymi i sumiennymi. Osoby starsze są mniej porywcze w swych osądach, decyzjach; ich postępowanie jest bardziej racjonalne i przewidywalne. Równowaga zaś liczy się w każdym zawodzie.

Osoby dojrzałe myślą tylko o „dociągnięciu” do emerytury

Słysząc taką opinię, warto zadać jedno pytanie: czy przejście na emeryturę jest w Polsce takim łakomym kąskiem? Dla wielu ludzi oznacza to przecież zejście na margines życia społecznego. Między innymi dlatego właśnie wiele osób powyżej 50 r. życia chce pracować zawodowo. Praca daje im nie tylko satysfakcję, ale także ekonomiczną niezależność od dzieci. Są to wystarczające powody, aby być zmotywowanym do aktywności na rynku pracy. Ta wewnętrzna motywacja sprawia, iż, przy dobrych relacjach w firmie, seniorzy łatwo się z nią identyfikują. Jednym słowem, są to lojalni pracownicy.

spotkanie biznesowe

Osoby dojrzałe wciąż przebywają na zwolnieniu

Wiele można mówić o chorobach związanych z dojrzałym wiekiem, jednak czy na pewno można tu przeciwstawiać młodych ludzi jako okazy zdrowia? Dzisiejsi 30-latkowie są przecież z reguły zestresowani, przemęczeni, prowadzą często niezdrowy tryb życia. Zaczynają cierpieć na dolegliwości jeszcze do niedawna wiązane wyłącznie z podeszłym wiekiem. Jeśli zaś wziąć pod uwagę codzienne funkcjonowanie, to osoby dojrzałe rzadziej się… przeziębiają (ich organizm miał czas na wytworzenie odpowiednich przeciwciał). Ponadto, osób po 50 r. życia nie dotyczą, raczej na pewno, urlopy rodzicielskie i wychowawcze.

Osoby dojrzałe nie są elastyczne

Niekoniecznie. W porównaniu z młodymi, starsi pracownicy mniej energii poświęcają na opiekę nad dziećmi i obowiązki rodzinne.  Nie muszą wybiegać punkt 16.00 po dziecko do przedszkola. Ich myśli nie krążą wokół potrzeb innych domowników. Mają sporą przestrzeń, aby skupić się na swoim życiu zawodowym.

Co więcej, jest to dla nich czas nowych możliwości. Wkroczyli bowiem w etap życia zwany „okresem pustego gniazda”, z którego „wyfrunęły” dzieci, wcześniej wymagające nawet 100% zaangażowania. Seniorzy mają czas na realizację zawodową, podejmowanie działań na rzecz społeczności oraz dla samych siebie, np. rozwijanie pasji, podnoszenie kompetencji. Jeśli pracodawca potrafi to umiejętnie wykorzystać – przede wszystkim poprzez przyjazną atmosferę w pracy i motywowanie pracowników – sam może stać się beneficjentem „okresu pustego gniazda”.

Age management – zarządzanie wiekiem

Nie twierdzimy, rzecz jasna, że najlepiej oferować pracę wyłącznie seniorom. Chodzi raczej o budowanie zróżnicowanego pod względem wieku zespołu. Atmosfera w pracy powinna sprzyjać  efektywnemu wykorzystaniu mocnych punktów przedstawicieli każdej z zatrudnionych grup wiekowych.

kobieta na spotkaniu

Zarządzanie wiekiem to nie tylko zatrudnianie m.in. osób po 50 r. życia, ale zatrzymywania takich ludzi w firmie. Dzięki temu wiedza zdobywana latami staje się też korzyścią pracodawcy. Na tym przecież polega „pamięć instytucji”. Mówiąc zaś językiem ekonomicznym, pracodawcy po prostu nie opłaca się zwalniać „starych”, „wypróbowanych” pracowników. Przyjęcie kogokolwiek na ich miejsce to inwestycja czasowa i finansowa (wdrożenie nowego pracownika, niezbędne szkolenia), której można uniknąć. Obecność dojrzałych osób w zespole jest ponadto bardzo ważna dla stabilności zespołu, liczą się oni w planowaniu długoterminowym. Młodzi ludzie łatwo mogą zostać skuszeni inną propozycją zatrudnienia, takie ryzyko w przypadku starszych niemal nie występuje. I – least but not last – dojrzałe osoby może wolniej się uczą, jednak młodzi powinni się uczyć właśnie od nich.