Jakość, a nie ilość – seks współczesnych kobiet

298

Brytyjczycy od wielu lat obserwują zachowania seksualne kobiet. Badanie National Survey of Sexual Attitudes and Lifestyles (Natsal) po raz pierwszy przeprowadzono w 1990 roku.

Obejmuje ono reprezentatywną próbę kobiet od 16. do 74. roku życia. Jakie wnioski płyną z tych badań? Na pewno ciekawe, a ocenę – czy optymistyczne, czy niepokojące – pozostawiamy Wam, drogie Czytelniczki.

Jak to robią Brytyjki

Uczestniczki ostatniej fazy badania (Natsal 3, lata: 2010–2012) częściej niż ich poprzedniczki potwierdzały kontakty seksualne przed 16. rokiem życia, kontakty seksualne z kobietami oraz seks analny.

16% badanych (Natsal 3) w wieku 16–44 lata przyznało się do seksu z tą samą płcią. Jest to wyraźny wzrost w porównaniu z poprzednimi fazami badania: 1999–2001 (6%), 1990–1991 (4%). Podobna tendencja dotyczy stosunku analnego, który w ostatnim roku uprawiało 15% badanych Brytyjek, w porównaniu z 11% i 7% we wcześniejszych edycjach badania.

Jakość, a nie ilość – seks współczesnych kobietRóżnorodny nie znaczy częsty

Interpretacja wyników nie jest tak prosta, jak by się mogło wydawać. Przede wszystkim ze względu na ich deklaratywność. Może być ona poważną przeszkodą dla rzetelności badania, jeśli kwestie, o które pytamy, objęte są tabu. A tak z seksem stosunkowo niedawno było. W roku 2012 o tajemnicach alkowy rozmawiamy zupełnie inaczej niż ponad 20 lat temu, a właśnie wtedy miała miejsce pierwsza faza badania. Jest więc ryzyko, że wcześniejsze deklaracje były po prostu nieszczere. Wydaje się jednak, że nawet z takim zastrzeżeniem możemy mówić o istotnej zmianie w obyczajowości i kulturze. Seks na różne sposoby jest bardziej dostępny – łatwiej się o nim nie tylko mówi, lecz także go próbuje.

Jakkolwiek kobiety przyznają się do próbowania różnych stron życia intymnego, to robią to wyraźnie rzadziej niż ich badane poprzedniczki. Badacze są tu zgodni: wynika to z braku czasu. Po pracy wracamy do domu zmęczone, nie w głowie nam miłosne igraszki. Ponadto, dwie przestrzenie: praca i dom, nie są już od siebie wyraźnie oddzielone, często się przenikają. Do łóżka częściej idziemy z laptopem czy iPadem niż z partnerem.

Jakość, a nie ilość – seks współczesnych kobiet

Czy możemy więc, nawiązując do tytułu, uznać, że w intymnej sferze życia kobiety (pewnie nie tylko Brytyjki) przechodzą od ilości do jakości, a przynajmniej do różnorodności? Nawet jeśli tak jest, to wydaje się, że ta różnorodność wynika z przygodności kontaktów seksualnych, a nie z ich trwałości. Eksperymentujemy w sypialni na różny sposób i z różnymi partnerami. Może być to droga prowadząca wprost do samotności.

Tekst: Klara Sołtan-Kościelecka