Wsparcie dla spokrewnionych rodzin zastępczych

249

Jesteś opiekunem w spokrewnionej rodzinie zastępczej? Chcesz zwiększyć swoje kompetencje rodzicielskie? Zapisz się na bezpłatne warsztaty!

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci i Powiat Mińsk Mazowiecki zapraszają do udziału w bezpłatnych warsztatach i konsultacjach z obszaru umiejętności wychowawczych. Program skierowany jest do spokrewnionych rodzin zastępczych z Warszawy i okolic. W ramach projektu opiekunowie mogą wziąć udział w następujących aktywnościach: konsultacje psychologiczne, konsultacje pedagogiczne, mediacje czy coaching rodzicielski.

– Od 30 lat pomagamy rodzinom w realizowaniu opieki zastępczej. Doświadczenie pokazuje, że sprawowanie takiej pieczy niesie za sobą niejednokrotnie wiele trudności, mówi Monika Jagodzińska, Prezes Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Naszym celem w trakcie trwania programu jest przekazanie rodzinom wsparcia, praca nad kompetencjami wychowawczymi oraz pogłębianie umiejętności radzenia sobie z emocjami. Stawiamy także na pracę warsztatową, która sprzyja nauce definiowania potrzeb oraz rozwija zdolności komunikacyjne.

Spotkania odbywają się w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Mińsku Mazowieckim, mieszczącym się przy ul. Konstytucji 3 maja 16. Program trwa od października do listopada br.
Udział w konsultacjach i warsztatach jest bezpłatny.
Więcej informacji oraz zapisy: Cecylia Łebkowska, PCPR, tel. 25 756 40 23, sekretariat@pcpr-minskmaz.pl

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci jest pozarządowym stowarzyszeniem pożytku publicznego zrzeszającym osoby fizyczne i prawne działające na rzecz i dla dobra dzieci. Celem Towarzystwa jest troska o jakość warunków życia dziecka, jego wielostronny rozwój, zdrowie, bezpieczeństwo, podmiotowość i godność. Misją Towarzystwa jest zapobieganie umieszczaniu dziecka poza rodziną, zapobieganie patologiom w rodzinie, ochrona i promowanie praw dziecka, udzielanie pomocy dzieciom przewlekle chorym i niepełnosprawnym oraz ich rodzinom, udzielanie rodzicom pomocy w wykonywaniu zadań opiekuńczych i wychowawczych. W ramach struktur TPD działają: Ośrodek Adopcyjny, placówki wsparcia dziennego Środowiskowe Ogniska Wychowawcze TPD, Przedszkola, Warsztaty Terapii Zajęciowej i Środowiskowe Domy Samopomocy.

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.